SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
04/02 09:00 Hoa Thiên Cốt

S94

03/02 19:30 Hoa Thiên Cốt

S93

03/02 11:00 Hoa Thiên Cốt

S92

Tổng đài hỗ trợ