SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
24/05 12:00 Soái Vương

SV-63

19/05 09:35 Hoa Thiên Cốt

S140

26/04 10:10 Chân Long Mobile

Tiêu Dao

25/04 14:02 Ngạo Thiên

S65

05/04 14:00 Tam Quốc Truyền Kỳ

S43

Tổng đài hỗ trợ