SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
26/04 10:10 Chân Long Mobile

Tiêu Dao

25/04 10:15 Hoa Thiên Cốt

S137

25/04 14:02 Ngạo Thiên

S65

22/04 10:15 Hoa Thiên Cốt

S136

19/04 14:02 Ngạo Thiên

S64

Tổng đài hỗ trợ