SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
20/10 09:00 Đồ Long Ký

Đồ Long Ký 22

18/10 10:00 Thiên Long

Thiên Long 8

27/09 10:00 Vân Trung Ca

VTC-28

19/09 13:00 Soái Vương

SV-135

06/09 10:00 Siêu Thần LoL

Garen

Tổng đài hỗ trợ