SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
11/01 10:00 Phục Kích

Phục Kích

17/11 10:00 Xuất Kích

Xuất Kích

11/11 10:00 Thiên Long

Thiên Long 10

27/09 10:00 Vân Trung Ca

VTC-28

19/09 13:00 Soái Vương

SV-135

Tổng đài hỗ trợ