SERVER MỚI

Ngày Giờ Game Server
28/06 08:45 Vân Trung Ca

VTC-07

27/06 14:30 Soái Vương

SV-112

27/06 10:30 Hoa Thiên Cốt

S145

21/06 14:00 Diệp Vấn

DV-13

25/04 14:02 Ngạo Thiên

S65

Tổng đài hỗ trợ